Jdi na obsah Jdi na menu
 


TDI - Technický dozor investora

Práce TDI pro stavebníka na stavbě i mimo ni je určena tím co požaduje stavebník. Činností, které může pro stavebníka vykonávat, je celkem mnoho. Vše záleží na domluvě a možnostech a schopnostech stavebníka. Někdo požaduje jen konzultační návštěvy, jiný zase komplet služby na základě mandátní smlouvy.TDI pracuje ve prospěch stavebníka a hájí jeho zájmy. Aby to takto mohlo spolehlivě fungovat, měla by být uzavřena smlouva o provedení práce, nebo jiná dohoda (smlouva), která zmocňuje TDI k zastupování stavebníka ve vybraných činnostech.

TDI je kontrolním mechanismem nad prováděním stavby.
Zatím co stavební firma bude hledat všechny možné skulinky jak vyinkasovat co nejvíce peněz z rozpočtu stavby, nejčastěji na vícepracech, tak TDI musí být ten, kdo hlídá, aby těch víceprací bylo co nejméně a to už tím, že připomínkuje smlouvy a rozpočty a dohlíží na provádění a kvalitu a už ve fázi příprav a projektování hledá možné problémy a předchází jim. Na to musí znát procesy výstavby a jednotlivé technologie. V řadě případů ztrácí stavebník peníze už jen tím, že uzavře špatnou smlouvu na dílo, které je zbytečně drahé nebo nepotřebné. A jak toto pozná laik, který se učí za pochodu? Proto je vhodné vědět, že tu někdo takový jako je TDI je a může vám pomoct při stavbě a rekonstrukci domu. TDI neřídí práce na stavbě, to je práce stavbyvedoucího.

Možné činnosti TDI , které nabízíme (rozsah činností záleží na dohodě mezi TDI a stavebníkem / investorem stavby):

  1. kontrola projektové dokumentace před jejím vydáním, zejména jednotlivých místností, jejich umístění , velikosti, orientaci v domě, zda-li bylo vyhověno speciálním požadavkům klienta aj.

  2. pomoc při tvorbě smluvních vztahů se zhotoviteli.

  3. pomoc s výběrem zhotovitelů = výběrové řízení

  4. kontrola kvality prováděných prací a plnění harmonogramu

  5. kontrola rozpočtu a jeho čerpání

  6.  Konzultace provádění jednotlivých kroků v realizaci

  7. jiné dle přání klienta a našich možností a znalostí

TDI také pracuje tak, že provádí fyzické kontroly na stavbě v určených fázích. Kontroluje a přebírá od zhotovitele jednotlivé dílčí montáže po jejich dokončení a před jejich konečným zakrytím. Konzultuje se zhotovitelem případné problémy a vyjadřuje se k řešení a odsouhlasuje všechny nebo jen dohodnuté postupy. Každá kontrola je pak zapsána do stavebního deníku.

Konkrétní zodpovědnost a činnosti TDI jsou pak dány konkrétní smlouvou a požadavky investora na práci TDI.

Cena za práci se tvoří procenty z rozpočtu nejčastěji 3%-5%. To záleží na složitosti konstrukce a míře zodpovědnosti, která se po něm vyžaduje a pod kterou se podepisuje při kontrole. A pak také paušální částkou. Vše je však věcí dohody a požadavků investora.

MÁTE-LI ZÁJEM OD NÁS O SLUŽBY TDI, KONTAKTUJTE NÁS S KONKRÉTNÍM POŽADAVKEM.